Zasady skupu
A A A
 

Co skupujemy:

1.Odzież (bez dziur,bez plam)
2.Buty
3.Paski,Torebki
4.Pościel bez dziur i plam (koce,poszewki,kołdry)

Czego nie skupujemy:

1.BRIC'A BRACK (szkło,książki,płyty cd,kasety, itp...)
2.Odzież (podartą,z plamami,dziurawą)
3.Buty (uszkodzone,rozdarte)

Minimalny zakup towaru to 10kg. 

 

REGULAMIN SKUPU 

Regulamin organizacji skupu odzieży używanej
 Obowiązuje od 2014r.

Skup odzieży używanej prowadzony jest pod adresem: Nowy Sącz ul.Magazynowa 7, 33 300 i jest jest zarządzany przez Hurteco. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 120, 33 300 Nowy Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, REGON, NIP

 § 1. Definicje

1.Hurteco Sp. z o.o. siedzibą w Nowym Sączu, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu odzieży używanej pod adresem ul.Magazynowa 7 33-300 Nowy Sącz.
2.Towar – rzeczy ruchome stanowiące odzież używaną
3.Klient –osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje czynności zmierzające do sprzedaży Towaru.
4.Wycena –określenie szacunkowej wartości towaru klienta, obejmującego w szczególności jego wagę.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Firma Hurteco prowadzi działalność polegającą na skupie towaru w postaci odzieży używanej.
2.Skup towaru polega na nawiązaniu przez Klienta kontaktu z Hurteco w celu wyceny towaru, który Klient posiada do sprzedania, obejmującym w szczególności jego wagę. 3. Firma skupuje odzież letnią bez dziur , plam i uszkodzeń nie zawierąca odpadu. firma nie skupuje towaru zimowego
4. Klient dostarcza towar indywidualnie 5. W przypadku dużej ilości towaru istnieje możliwość dojazdu do klienta i odbioru przez firmę hurteco po uprzednim ustaleniu terminu

§ 3. Wycena oraz zapłata

1. Wartość Towaru klienta na potrzeby wyceny ustala się na podstawie faktycznych parametrów Towaru dostarczonego przez klienta na zasadach określonych niniejszym regulaminem, 2. Towar jest sprawdzany pod względem jego typu, jakości, wagi oraz zgodności z opisem przedstawionym przez klienta. Po sprawdzeniu parametrów towaru przygotowana zostaje wycena. Cenę skupu odzieży ustalana indywidualnie w zależności od asortymentu oraz ilości towaru 3.Hurteco przedstawia klientowi wycenę do zaakceptowania. Klient może zaakceptować wycenę lub ją odrzucić. 4. Zapłata jest dokonywana w formie gotówkowej. Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury.

§ 4. Postanowienia końcowe.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. )
6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2013r.
Hurteco zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Hurteco , nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.hurteco.pl .

Skup odzieży nowej - Skup odzieży uzywanej. Różnego gatunku. Płacimy nawet 25zł/kg.

Odbiór odzieży z innych terenów Polski po uzgodnieniu telefonicznym.

- Dojeżdżamy na miejsce
- Wycena towaru
- Ceny ustalane indywidualnie
- Płacimy gotówką
 
 
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwanią oferujemy możliwość zorganizowania skupu bezpośrednio u Państwa na miejscu, wystarczy zostawić kontakt, my zajmiemy się resztą:
 
 
Marek z Tarnowa
Przyjechali, ciuchy zabrali, kasy kupę dali - w pełni mnie usatysfakcjonowali...
 
     Strona Główna           Jak działamy              Zasady skupu             Nasza Oferta             Kontakt            Zamów nas Copyrights 2014 Hurtco. All rights reserved